BPOS endrer navn til Office365

Bpos (Microsoft Online Services) kommer til å gjennomgå en stor forandring etter de oppgraderer til sharepoint 2010, Exchange 2010 og Lync (gamle office communicator).

En av endringene som vil bety en del for de som skal administrere løsningen er at de vil få mulighet til å tildele rollebaserte administrator roller som vil forenkle driften av tjenesten.

Her kommer en liste over rollene på engelsk:

Tenant Admin Includes full permissions to your company. The initial user created when signing up will be assigned this role. Can assign admin permissions to other users.
Billing Admin Has full permissions for billing tasks, and read only permissions for company objects (domains, users). Any user with this role will also receive notifications for billing events.
User Account Admin Has read only permissions to all company objects, and has user administration permissions. Cannot make changes to billing or tenant admins.
Help Desk Admin Has read only permission to all company objects, and has reset password privileges. Cannot reset password for tenant, billing or user account admins.
Service Support Admin Has read only permissions to all company objects. Also has the ability to manage individual services.
User This is the default role for all users, and does not include any admin permissions.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.